Home
 Nieuwe aanvraag
 Wijzigingen
 Nieuwe eigenaar
 Vermissing
 Kosten
 FAQ's
 Downloads
FIVA Identity Card
 

Zowel nationaal als internationaal dient u in veel gevallen voor deelname aan historische rally's, maar ook voor deelname aan een concours d'élégance, in het bezit te zijn van een FIVA Identity Card.
Voor voertuigen met een Nederlands kenteken verzorgt de Commissie Historische Ritten & Rally's van de FEHAC als nationale vertegenwoordiger (ANF) van de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) de afgifte van FIVA Identity Cards.
De FIVA Identity Card wordt in de meeste gevallen ook geaccepteerd bij deelname aan historische FIA evenementen.

Om in aanmerking te komen voor een FIVA Identity Card dient u het aanvraagformulier volledig en waarheidsgetrouw met inachtneming van de regelgeving zoals in de toelichting, de “FEHAC richtlijnen" en de originele Engelse versie van de “FIVA Technical Code 2004”, welke bij de aanvraag zijn bijgesloten, nauwgezet en bij voorkeur met schrijfmachine of blokletters in te vullen.

De verdere procedure:
Na ontvangst van alle bescheiden en uw betaling ontvangt u van de Commissie Historische Ritten & Rally's bericht om uw voertuig te laten schouwen. In deze oproep staan de namen en telefoonnummers van onze technische commissarissen vermeld waarmee u zelf een afspraak voor technisch onderzoek dient te maken. Tevens staat in dit bericht een oproepnummer vermeld dat u aan de technische commissaris dient te melden.

Binnen twee weken na schouwing ontvangt u, mits uw voertuig aan de door de FIVA/FEHAC opgestelde regelgeving voldoet, de FIVA Identity Card. De verwerkingstijd voor afhandeling van een aanvraag voor een Identity Card bedraagt momenteel circa 4-5 weken.

Indien uw voertuig bij de schouwing wordt afgekeurd, kunt u binnen een termijn van twee maanden uw voertuig laten herkeuren. Wordt uw voertuig wederom afgekeurd dan dient u opnieuw een aanvraag in te dienen. Aanvragen blijven maximaal één jaar geldig gerekend vanaf ontvangstdatum van uw aanvraag.

Geldigheidsduur, wijzigingen, verlies enz:
• De FIVA Identity Card blijft gedurende maximaal 10 jaar na datum uitgifte geldig, mits er geen veranderingen aan het voertuig worden aangebracht die een andere beantwoording van de op het aanvraagformulier voor de FIVA Identity Card gestelde vragen met zich mee brengen. Er zal dan een nieuwe Identity Card aangevraagd moeten worden.

• Kleine modificaties, uiteraard binnen de regelgeving van FIVA/FEHAC, aan uw voertuig kunnen achteraf op de Identity Card worden vermeld. Zie ook onder "Wijzigingen".
Aan een aantal modificaties zijn voorwaarden verbonden

• Bij verlies van de Identity Card kan de FEHAC u tegen een vergoeding een duplicaat verstrekken. Dit geldt ook indien het kenteken van uw voertuig veranderd.

• Een verandering van adres wordt kosteloos verwerkt, doch wordt niet op de Identity Card vermeld. Stuur in geval van adreswijziging te allen tijde bericht aan de Commissie Historische Ritten & Rally's zodat uw nieuwe adres op de mailinglijst verwerkt wordt en u op de hoogte blijft  van de nieuwsberichten van de commissie.

• Indien het voertuig van eigenaar verandert vervalt de geldigheid van de afgegeven Identity Card. De Identity Card dient in dat geval opgestuurd te worden naar de FEHAC. De nieuwe eigenaar kan middels de procedure “wijziging nieuwe eigenaar” een nieuwe Identity Card aanvragen.

• De FIVA Identity Card is geen bewijs van authenticiteit/originaliteit van het voertuig, ze dient ter identificatie van het voertuig en geeft een beschrijving van het voertuig op het moment van afgifte.

• De FIVA Identity Card mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of om de geschiedenis van het voertuig te bewijzen.

• De FIVA Identity Card blijft eigendom van de FIVA. Deze kan worden ingenomen door officials van de FIVA of van de FEHAC. Op verzoek van de FEHAC moet de FIVA Identity Card worden opgestuurd naar de FEHAC.
 

 

HOME  |  FIVA IDENTITY CARD CONTACT